Skip to content

İNTERNET /:/ EVİMİZDEKİ SOKAK

Sosyal sorumluluk projesi, 2009

2009 yılında gerçekleştirilen bu projenin eğitim materyallerinin hazırlanması ve eğitimler Bursa Valiliği, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü-Bilişim Dairesi, Sağlık Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer RAM’in katkılarıyla gerçekleşti.

PROJENİN AMACI
Çağımızın hızla gelişen iletişim ve dijital platformunda yerini yine aynı hızla alan bilgisayar ve internet kullanımı çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Projenin amacı, bilgisayar ve internet kullanma alışkanlıklarının anneler babalar ve öğretmenler tarafından yönetilebilmesi için yöntemler geliştirmek ve toplumu bu konuda bilinçlendirmektir.

KONUSU
Projenin en önemli eğitim konusu “ Bilgisayar ve İnternet Kullanımında da Anne Baba Olmak” tır. Dünyada yapılan araştırmalar, internetin güvenli olabilmesi için yapılan tüm teknik desteklerin yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu nedenle en önemli görev başta hükümetlerin alacağı önlemler ve çıkaracağı kanunlar olmak üzere, ailelere, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına düşmektedir.

HEDEFLERİ
1- Güvenli internet ve bilgisayar kullanımı konusunda yetkililerden çıkarılması gerekli kanunları ve yapılması gereken denetimleri talep edecek bilinçli bireyler yetişmesine yardımcı olmak.
2- Güvenli internet kullanımı konusunda halkı bilgilendirmek için kamu ve özel sektör kuruluşları doküman ve broşürler hazırlamak.
3- 10-15 kişilik veli gruplarına karşılıklı etkileşimli eğitimler düzenleyerek, anne- baba- çocuk iletişimi ve güvenli internet kullanma alışkanlığı geliştirme hakkında halkı bilgilendirmek.

PROJE YÜRÜTME KURULU

Aytaç Toker, Eczacı, BURSEV Üyesi
Dilek Köseoğlu, İK ve Kariyer Danışmanı, BURSEV Üyesi
Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı
Nurten ERDEN, BURSEV Yönetim Kurulu Üyesi / Bşk.Yrd.
Dr.Pınar Vural, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç.Dr.Yeşim Uncu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Aile Hekimliği
Prof. Dr. Cengiz Kılıç, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Başkanı

PROJENİN KAPSAMINDA ELE ALINAN KONULAR

İnternet NEDİR?
GÜVENLİ İNTERNET NEDİR?
İnternet Sokaklarinda Neler Var?
İNTERNET KULLANIMINDA ANNE/BABA OLMAK
İNTERNETTE ZAMAN KAVRAMI
ANNE BABA ÇOCUK İLETİŞİMİ ÜZERİNE NOTLAR –EVDE NELER YAŞIYORUZ?
ÇOCUKTA DİSİPLİN ANLAYIŞI NASIL YERLEŞİR?
ERGEN KİMDİR?
GÜVENLİ İNTERNET İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE UYGULAMALAR NELERDİR?
SKEÇLER-İNTERAKTİF UYGULAMA

  • Anne ve Oğul,
  • Evde Tek Başına
  • İstenmeyen Görüntü
  • Dede Torun
Hazırlık Çalışmaları

BURSEV KURUMSAL YAPILANMA ÇALIŞMASI, 04 Nisan 2009
Gelecek Planlama Toplantısı Gönlü Ferah Otelinde BURSEV Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Üyelerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bu toplantıya KALDER Kalite Danışmanı Kim.Müh. Taner Çavdar gönüllülük esasında başlanlık ve danışmanlık yapmıştır.
BURSEV Arama Toplantısında, BURSEV’in misyon misyon ve değerleri yeniden gözden geçirilmiş, güçlü ve zayıf yönleri tartışılmış, yakın ve uzak dönem plan ve hedefleri üzerinde durulmuştur. Bu toplantıda Bilgisayar ve Internetin etkin kullanımını sağlamak amacı ile ilköğretim okullarında eğitimler düzenlenmesi BURSEV’in yakın dönem hedefleri arasına alınmıştır.

INTERNET /:/ EVİMİZDEKİ SOKAK PROJESİ; ARAMA TOPLANTISI, 25-26 Temmuz 2009
Ilk arama toplantısı Bursa Gönlü Ferah Otelinde gerçekleşmiştir. Bu toplantıya, Psikiyatr Dr. Defne Tamar Gürol – Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM ve ÇEMATEM Klinik Şefi, Prof. Dr. Levent Kayaalp – Cerrahpaşa Ünv. Çocuk Psky. ABD Bşk, Doç. Dr. Türkay Demir – Çocuk Psikiyatr, Dr. Yeşim Can – AMATEM PDR Uzmanı, Aşkın Koç – Özel Üsküdar Amerikan Lisesi, Psk. Duygu Coşkun – ÇEMATEM End. Müh. – Yatfun Gürol, Psk.Danışman, Emel Baygöl – BURSEV ve Elele Çocuk Evi, Koray Baygöl Elele Çocuk Evi, işletmeci, Ecz. Aytaç Toker – BURSEV – Toker Sağlık Grubu , İKY ve Kariyer Dan. Dilek Köseoğlu BURSEV katılmışlardır.

Toplantıda projenin içerik belirleme çalışmasının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Bu çalışmaya katılan tüm danışman ve diğer üyeler, çalışmaları gönüllülük esasında sürdürmüşlerdir. Toplantıya Elele Çocuk Evi sponsor olmuştur.

INTERNET /:/ EVİMİZDEKİ SOKAK PROJESİ TOPLANTISI, 15 Eylül 2009
Toplanti Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyelerinin katılımı ile Centrum Toplantı Merkezinde gerçekleşmiştir. Toplantıya Proje Koordinatörü Dilek Köseoğlu (BURSEV) , Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, Yürütme Kurulu Üyeleri Dr. Adnan Tönel (Yazar, Tiyatro Sanatçısı), Ecz. Aytaç Toker (BURSEV ve Toker Sağlık Grubu), Psk.Dan. Emel Baygöl (BURSEV – Elele Çocuk Evi), Koray Baygöl (Elele Çocuk Evi, İşletmeci) Bu toplantıda, İlköğretim 6-7-8. Sınıf öğrencilerine ve velilerine uygulanacak Bilgisayar Kullanım Araştırması üzerinde , Projenin adımları üzerinde çalışılmıştır. Bu toplantıya BURSEV’in projesine katlı sağlamak amacıylaCentrum Toplantı Hizmetleri ev sahipliği yapmıştır.

Tanıtım Çalışmaları

OLAY TV, 15 Ekim 2009
BURSEV Internet /:/ Evimizdeki Sokak Proje Koordinatörü Dilek Köseoğlu ve Yürütme Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman Emel Baygöl 15 Ekim Perşembe günü Olay TV’de yayınlana Yaşadıkça Programında Serpil Arslantürk’ün konuğu oldular. Proje ile ilgili Emel Baygöl şunları söyledi: Aslında sokaklar tüm tehlikeleri ile evimizin içine kadar girdi. Bu proje kapsamında, ilköğretim 1. Kademe velilerine ve öğretmenlerine, çocuklarını internet sokaklarına başıboş salmadan önce, onlara gerekli uyarılar ve denetimleri yapmak gerekir. Bu nedenle BURSEV olarak, sosyal sorumluluğumuz kapsamında, bu eğitimleri okullarda velilere ve öğretmenlere vermek istiyoruz”

Programa canlı bağlantı ile katılan proje Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, bu projenin önemli olduğunu, kendilerine bilgisayar ve internetin aşırı kullanımına bağlı başvurularda artış olduğunu belirtti. Bu bağlamda, çocukları internet ortamına hazırlamanın, internette karşılaşacakları uygunsuz görüntü ve ortamlarla karşılaşmadan, çocukların hazırlıklı olmalarının yararlı olacağını belirtti. İnternet /:/ Evimizdeki sokak projesinin çocukları internet ve bilgisayar kullanımına hazırlama açısında önemli olduğunu belirtti.

TANITIM TOPLANTISI, 7 Kasım 2009
Bayer Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen Internet /:/ Evimizdeki Sokak Projesi kahvaltılı tanıtım toplantısında, AS TV, yetkililerine röportaj veren Proje Koordinatörü Dilek Köseoğlu dünya bilgisayar ve internetin kullanımı konusunda önlemler almaya devam ediyor ve gelinen noktada, internet güvenliği konusunda yapılan tüm teknik müdahalelerin yetersiz kaldığının anlaşılmış olduğunu, bu konuda çocuklarını yönlendirmek sorumluluğunun eğitimcilerin ve velilerin olduğunu, sivil toplum kuruluşlarının da bilgisayar ve internet kullanımı konusunda toplumsal bilinç oluşturmak için çalıştıklarını belirtti. BURSEV’in de bu proje ile sosyal sorumlulukları çerçevesince veli ve öğretmenleri bildirmeyi amaçladığını söyledi. Projenin Bursa’dan başlayacağını belirten D. Köseoğlu Bursa Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Belediyeler, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversiterle işbirliği içinde olmaktan mutlu olduklarını belirtti. 19 Aralık 2009 tarihinde Uğur Mumcu Kültür Merkezinde düzenleyecekleri panele tüm Bursalıları davet etti.

Panelin Ardından

19 Aralık 2009 Cumartesi günü saat 11:00’de Uğur Mumcu Basın ve Kongre Sarayı’nda Internet/:/ Evimizdeki Sokak Konulu Panel BURSEV Bursa Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirildi.

Internet /:/ Evimizdeki Sokak Projesi Yürütme Kurulu Üyesi Ecz. Aytaç Toker, Internet /:/ Evimizdeki Sokak Projenin, Sivil Toplum Kuruluşlarının en önemli sorumlulukları arasında yer alan ve amacı eğitim olan bir Sosyal Sorumluluk Projesi olduğunu belirtti. Proje kapsamında, ilköğretim birinci kademe veli öğretmenlerine güvenli ve etkin bilgisayar ve internet kullanımı için eğitimler verileceğini ifade eden Aytaç Toker, bu projenin Bursa Valiliği başta olmak üzere, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi ve pek çok ilgili kurum ve kuruluşun desteği ve himayesinde olduğunu ifade etti ve sözlerine, Bursa’da başlayan bu örnek projenin tüm Türkiye genelinde uygulanmasının hedeflendiğini ekledi.

Proje Koordinatörü Dilek Köseoğlu, interneti, bilgisayarlar aracılığı ile tüm dünyadaki bilgisayarları birbirine bağlayan teknolojik yollar olarak tanımladı ve Internet /:/ Evimizdeki Sokak Projesinin, yasakçı bir zihniyet taşımadan, çocuklarımızı bu yollara daha güvenli bir biçimde hazırlamayı hedeflediğini ifade etti Dünyada yapılan araştırmalara göre, hiçbir internet ortamının güvenli olmadığının görüldüğünü ifade eden Dilek Köseoğlu en büyük sorumluluğun başta veli ve öğretmenler olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları ve hükümetlere düştüğünü belirtti. Velilerin “çocuklarım bilgisayar ve interneti benden daha iyi biliyor, ben onlara nasıl yardımcı olabilirm ki” anlayışının yalnış olduğunu belirterek, “anne baba olarak sorumluluklarımız var, onları nasıl hayat sokaklarına elimizden geldiğince hazırlamaya çalışıyorsak, internet sokaklarına da hazırlamalıyılız, kendi kararlarını verebilecek düzeye gelene kadar onları başı boş bırakmamalıyız” dedi.

Dilek Köseoğlu bir görüşe göre bilgisayar ve internetle ilgili bugün yaşadığımız sıkıntıların büyük bir çoğunluğunun  bunların yeni ve sürekli gelişen teknolojile olmasından kaynaklandığını belirtterek, “bu geçiş dönemini dikkatli ve bilinçli bir biçimde atlatmalıyız” dedi.

Dr.Adnan Tönel, telefonun ve televizyonun icadından bugüne kadar geldiğimiz noktada nasıl” ekran kafalar”a dönüştüğümüzü, örnekler vererek açıkladı. Türk edebiyatı klasiklerinin dizileştirilmiş hallerini sadece televizyondan seyretmek yerine, kitaplarının da okunması gerektiğini vurguladı. Bize televizyon ve bilgisayarlar aracılığı ile dayatılan akımlardan uzak durmamızı salık verdi. Internet kullanımı konusunda çocuklarımızla yazılı bir anlaşma yapabileceğimizden bahsederek, BURSEV’in hazırlamış olduğu Internet/:/ Evimizdeki Sokak kitapçığında pekçok yararlı bilginin bulunduğunu belirtti.

Prof.Dr.Emine Zinnur Kılıç “ Tarihi gelişime baktığımızda, çocuklarımızı ilk çağlardan başlamak üzere bugüne kadar hayatta pekçok şeye hazırladık; erkek çocuklara kılıç kullanmayı öğrettik hayatta kalabilmeleri için, kız çocuklara dikiş dikmeyi , yemek pişirmek öğrettik evi çekip çevirsin diye, onlara araba kullanmayı öğrettik. Bugüne geldiğimizde ise internete hazırlıksız yakalandık. Internet hayatımıza o kadar hızlı girdi ki, ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı bilemedik. Oysa onları internete, bilgisayar kullanmaya da hazırlamak gerekir” diyerek sözlerine başladı. “Nasıl kullanırlarsa kullansınlar, bu onlarıdır özgürlüğüdür” demenin yalnış olduğunu belirten Prof.Dr.Kılıç, çocuklarımızın özellerine saygılı olmak koşulu ile, onları takip etmek gerektiğini , elektronik postalarının içeriğine bakmak onların özeli olabilir, ancak kimlerle arkadaş olduklarını takip etmek, anne babalar olark bizim görevlerimiz arasındadır dedi. Çocuklarımız bilgisayar ve internet ortamında ve çağında yaşayacaklar ve zaman içinde de bu konuda ustalaşacaklar, bazen zararla fayda arasındaki dengeyi kendisi kurarak öğrenecek diye de düşünülebilir ancak gerekli önlem ve destekleri almak için trafik kazası geçirmelerini de beklemeye gerek yok.” diyerek sözlerine devam etti Çocuklarımızın sosyal beceri kazanmaları gerektiğine değinen Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, bu sosyal beceri kazanımı için, okul ortamlarında, sportif faaliyetler gibi diğer ortamlarda uygun bir sosyal havuz oluşturmak anne ve babanın başlıca görevleri arasında olmalı” dedi.

Tüm bu çabalara rağmen değiştiremeyebileceğimiz şeyler olabileceğini, belli çatışma dönemlerinden sonra çocuklarımızın “ armut dibine düşer” misali genellikle anne babalarına benzeyeceklerini ifade eden Kılıç, konuşmasını şu Çin atasözü ile bitirdi:Tanrım, değiştirilebilecek şeyleri değiştirebilmem için bana güç ver, değişemeyecek şeyleri kabullenebilmem için sabır ver ve bu ikisini ayırt edebilmem için bana akıl ver.

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Yesari Vural, internet mağdurlarının mağduriyetliklerini gidermenin çok zor olduğunu belirtirken, önleyici çalışmaların önemine değindi. Bu nedenle BURSEV’in yapmış olduğu çalışmayı çok önemsediğini vurguludı. İnternet ortamında kız çocuklarının daha çok mağdur olduklarının gözlemlediklerini belirten Vural, örnek vakalar üzerinden giderek mağduriyetlere açıklık getirdi. Ailelerin yemeyip, içmeyip çocuklarına bir bilgisayar alıp, çocuklarının odalarına koyduklarını belirten Vural, çocuğumuz evde, yanımızda, sokaktaki tehlikelerden uzak yanılgısı içinde olabildiklerini vurguladı. Mağduriyetlerin ihara bağlı takipler olduğunu bildiren Yesari Vural, yaşanan olumsuzluklarla ilgili kendilerine ihbarda bulunulması gerektiğini, bu tip ihbarların en titiz bir biçimde değerlendirildiğini belirtti.

Yard. Doç.Dr. Pınar Vural, “ Bilgisayar Bizi Kullanmasın Biz Onu Kullanalım” ve “ Çocuklarımıza Televizyon, Bilgisayar Bakmasın, Ebeveyn Olarak Biz Bakalım” sloganları ile sözlerine başladı. Uygun olmayan yaşta, uygun olmayan içeriklerle karşılaşan çocuklar ciddi tehlikelere maruz kalabileceklerini vurgulayan Vural, soyut algılama gelişmeden önce bu görüntülere maruz kalan çocukların daha da büyük risk altında bulunduklarını belirtti. Belli bir sürenin üzerinde bilgisayar ve internet kullanan çocuğa katı yasaklar getirmenin de sakıncalarına değinen Vural, yasaklar yerine, daha çok sosyal aktivitelere katılmak için programlar oluşturulması gerektiğini söyledi. Konuşma başlayana ve dil gelişimi tamamlanıncaya kadar bebeğin, bilgisayarve TV’den uzak tutulması gerektiğini belirten Vural, çocuğun bilgisayarda geçirdiği sürenin haftada 2 saat civarında olması gerektiğini açıkladı.

“Bilgisayar ve İnternet ne zaman bağımlılık kapsamında değerlendirilebilirve nasıl önlem alınmalıdır?” sorusuna yanıt olarak Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç şu yanıtı verdi. “ Bağımlılık, bir şeyden uzak kalındığı zaman huzursuzluk boyutunda bir sıkıntı duyuluyorsa, kişi o şeyle bağını yaşamının diğer alanlarında meydana gelen sıkıntılara rağmen sürdürmeye devam etmek istiyorsa, buna bağımlılık denebilir. Bu şey, alkol, sigara, uyuşturucu da olabilir. Burada tedavi için ortak bir mücadeleye girmek gerekir. Kişinin bağımlı olduğu şeyin kendisi için bir risk teşkil ettiğini, kendi kontrolünden çıktığını kabul etmesi esastır.”

Konuşmacılara plaketlerini takdim eden Bursa Valisi Sayın Eşi Funda Harput Hanımefendi , BURSEV’in Projesini her zaman destekleyeceğini belirterek, interneti bıçağa benzetmiş ve, “nasıl bıçaksız bi ev düşünülemezse, bilgisayarsız ve internetsiz ev de düşünülemez, ancak bıçak kötü kullanılırsa sonu adam öldürmeye kadar gidebilir. Bu durumda internet de bıçak sırtı bir şey, çok dikkatli kullanmak gerek” diyerek görüşlerini belirtmiştir.

Panelde katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılan Internet /:/ Evimizdeki Sokak Kitapçığı okuyanlardan olumlu geribildirimler almıştır.

Eğitimler

Nisan 2011, İnternet ve Bilgisayar Kullanımında Aile içi İletişim konulu eğitim

BURSEV Sağlık ve Eğitim Vakfı Başkanı Dilek Köseoğlu, 21 Nisan 2011 tarihinde İnternet /:/ Evimizdeki Sokak projesi kapsamında İnternet ve Bilgisayar Kullanımında Aile içi İletişim konulu eğitimi, Yıldırım’da Naz Özdilek İlköğretim Okulunda rehber öğretmenlere ve velilere verdi. Yıldırım Kaymakamlığı himayesinde Yıldırım RAM tarafından organize edilen eğitime, Yıldırım İlçesinde devam edilecek. Eğitim programının amacı, bilgisayar ve internet sokaklarında da anne baba olmanın önemini anlatmak, çocuklarımızı teknolojiden uzak bırakmadan, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanma alışkanlığı geliştirmek .

Bisaş, Necla Orhan, İbrahim Uyar, Karamehmet İlköğretim Okullarında Egitimler

BURSEV Yönetim Kurulu Başkanı İKY Dilek Köseoğlu ve Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Bölümü öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Pınar Vural tarafından öğrenci velilerine “Bilgisayar ve İnternet kullanımında Aile İçi İletişim” eğitimi

15 Şubat 2011, Bursa Bosch Fabrikaları
Dilek Köseoğlu tarafından bilgisayar ve aile içi iletişim eğitimi

09 Aralık 2010, Karamehmet İlköğretim Okulu
Bu eğitimlerimizde bize gönüllü destek veren rehber öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

13-14 Kasım 2010, Necla Orhan İlköğretim Okulu
Eğitimede Bursa Valisi Sayın Şahabettin Harput’un eşi Sayın Funda Harput, Sayın Necla Orhan, Projenin Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Aytaç Toker ve BURSEV Kurucu Üyeleri  dinleyici olarak katıldılar. Kendilerine teşekkür ederiz.

04 Kasım 2010, İbrahim Uyar İlköğretim Okulu
21-27 Ekim 2010, Bisaş İlköğretim Okulu
Bursa Valisi Sayın Şahabettin Harput’un eşi Sayın Funda Harput, Sayın Necla Orhan, Projenin Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Necla Orhan ve BURSEV Kurucu Üyeleri egitimlere dinleyici olarak katıldidır. Kendilerine teşekkür ederiz.

Back To Top