BURS BAŞVURUSUNDA Bulunacak Öğrencilerin Dikkatine

Burs başvuruları sadece e-mail üzerinden kabul edilmektedir, telefonla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BURSEV BAŞARI BURSU, 2017

Bursa'da bir üniversitede okuyan veya okuyacak olan başarılı öğrenciler için Başarı Bursu

Başvuru Koşulları

• Eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin not ortalaması “2” üzeri olmalıdır.
• Okulda ilk yılında olan öğrencilerin ve burs alan öğrencilerin bursa devam edebilmeleri için her yarı yılda not ortalamaları en az “2” olmalıdır.
• Öğrenci ve velilerle iletişimin sürekliliği esastır.
• Başarı bursu sadece barınmayı kapsar. Yiyecek ve içecek giderleri öğrenciye aittir.
• Başvurular sadece bursev@bursev.org adresine yapılacaktır.

Gerekli Belgeler

TC Kimlik Belgesi
İkametgah Belgesi
Üniversite kayıt belgesi
Başvuru dilekçesi: Dilekçede öğrenci kendini ve ailesini tanıtır, amaçları hedefleri, bölümünü neden seçmiş olduğu ve iletişim bilgileri içermelidir. Dilekçede anne ve babasının telefon numarası da bulunmalıdır.

BURSEV, kuruluş amaçları arasında yer alan burs verme programı kapsamında bu güne kadar 300 den fazla öğrenciye karşılıksız burs sağladı. Atatürkçü düşünceye bağlı gençler yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedef alan BURSEV, kendisini gerek eğitim gerekse kişisel olarak geliştireceğine inandığı gençlere fırsat yaratır.

BURSEV BURS VERME ve TAKİP YÖNETMELİĞİ

Amaç
Eğitim burslarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ve başarılı öğrencilere verilmesi amacı ile kuralları belirlemek. Bursların objektif kararlarla verilmesini ve takibini sağlamak.

Aranan şartlar
T.C.Vatandaşı olmak
Ailesinin Bursa sınırları içinde ikamet etmesi ve/veya öğrencinin Bursa sınırları içinde okuması,
Gerçek ihtiyaç sahibi olmak ( Gelir düzey genel araştırması yapılması)
Çalışkan ve başarılı bir öğrenci olmak ( not ortalamasının en az “orta” derecede olması gereklidir)

Gerekli Belgeler
Nüfus Cüzdanı sureti
Muhtardan ikametgah senedi
Okulundan başarı belgesi
Savcılıktan iyi hal kağıdı
Üniversiteye devam eden öğrenciler için, bir öğretim görevlisinden referans mektubu
Bursun devam edebilmesi için okuldan karne

Yöntem
BURSEV Bursları Burs Komisyonu tarafından takip edilir.
Yıllık burs bütçesi bu komisyon tarafından oluşturulur ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
İlgili yıl içinde burs verilecek öğrenci adedi belirlenir.
Bir önceki yılın öğrencileri değerlendirilir, ilgili yılda ne kadar burs verilebileceği gözden geçirilir. İlgili sene burs verilecek öğrenciler değerlendirilir, gerekli belgeler toplanır
Burs için internetten başvuran öğrenci belirtilen tarihte görüşmeye sadece nüfuz cüzdanı sureti ile gelir.
İlk görüşme ön görüşmedir. İlk elemeden geçen öğrenciler 2. Görümeye çağrılır, 2. görüşmedeyukarıda belirtilen belgeleri tamamlarlar.
Belirtilen günde öğrenci ile BURSEV Yönetim Kurulu da Burs komisyonu ile birlikte 2. Görüşmeyi yapar.
Burs verilecek öğrencilere Bursiyer Yönetmeliği açıklanır .( Ek.1)
Burs verilmesi onaylanan öğrencilerle her ayın ilk haftası için BURSEV ofisinde toplantı yapılır, Bursa dışında olan öğrenclerle elektronik posta aracılığı ile iletişim sürdürülür.
Burs öğrenciye her ayın 5’inde banka havalesi ile gönderilir.
Burslar her yılın Ekim ayında başlar, Haziran ayında son bulur.
Burs alan öğrencilerin burslarının devam etmesi için her yıl 15 Eylül’e kadar yukarıda sayılan belgeleri tekrar BURSEV vakfına ibraz ederler.
Burs verilecek öğrenciye burs almaya uygun bulunduğu yazılı olarak bildirilir.